Erra Levemar

*27.07.2016 

RTG - DKK 0/0 ,DLK 0/0   spondyloza negativní

Výstava: VD 4  / tř.dospívající

Zkoušky :  BH (58), ZVV 1

Otec :     Aron Holli ze Suche

Matka :  Safira Favory Cross