2018

10.12.2018 narozeno v CHS ,, DRY HILL" matka- Bessy Maestus - 11 štěnat - 5/6 ,vše v barvách tmavě vlkošedé.


11.12.2018 narozeno v CHS ,, Z Cagova ráje"  7 - štěnat 4/3


Aron Holli ze Suché x Nasa od Policie ČR

8.11.2018 proběhlo krytí feny Nasa od Policie ČR, pro Policejní prezidium Ministerstva vnitra České republiky.


Bero Balderooda

13.10.2018 Bero složil zkoušku IPO3 - 96,90(bez odložení v sedě),84. Na obraně jaksi zapomněl vnímat to, že má poslouchat.

Chtěl bych poděkovat všem, kteří mě ve výcviku pomáhají a hlavně ZKO Probluz a panu rozhodčímu J. Nekvapilovi za hladký průběh zkoušek.


Aron Holli ze Suché x Bessy Maestus

11.10.2018 proběhlo krytí feny Bessy Maestus, majitelka paní Milada Muláčková.


Aron Holli ze Suché x Cesy Ethen

10.10.2018 proběhlo krytí feny Cesy Ethen, majitelka paní Simona Buršíková.


29.9.2018 se narodilo v CHS,,z Hané,, 6 štěňat ( 4 psi, 2 feny - barvy tmavě vlkošedé) ze spojení Aron Holli ze Suché x Impra z Hané.


Aron Holli ze Suché x Cita z Větrného vrchu

7.9.2018 proběhlo krytí feny Cita z Větrného vrchu, majitel pan Martin Hlůžek.


Aron Holli ze Suché x Impra z Hané

 29.07.2018 proběhlo krytí pracovní feny Impra z Hané  pro Chovatelskou stanici z Hané, pana Radka Fuksy.


Sedm vybraných ...

Před 3 měsíci jsem byl osloven Evanem Harbalisem z Austrálie , zda bych souhlasil s odběrem semene u Arona . Vybral si ho spolu s dalšími 7 psy v ČR pro oživení pracovní krve německých ovčáků v Austrálii. Slovo dalo slovo a po absolvování různých vyšetření jsme odběr uskutečnili.. 4.7.2018 se Evan při návštěvě ČR přijel osobně na Arona podívat a sám si ho ,, vyzkoušel,,. Podle jeho slov je Aron vzhledem k svému věku ve skvělé formě s výbornou povahou. Přeji si, aby se jeho budoucí potomci v Austrálii prosadili a dělali radost svým majitelům.

Three months ago, I was approached by Evan Harbalis from Australia, whether I would agree to a seeding at Arona. He chose him along with 7 other dogs in the Czech Republic to revive the working blood of German shepherds in Australia. The word gave a word, and after taking various examinations, we took the take-off. 4.7.2018 Evan visited the Czech Republic personally to look at Arona and tried it himself. According to him, Aron is, in view of his age, in great form with an excellent character. I wish that his future descendants in Australia would be successful and happy for their owners.


7.5.2018    část naší smečky zleva Erra Levemar, Aron Holli ze Suché, Bert Balderooda, Bero Balderooda, Destiny Balderooda.

Zkoušky

29.4.2018 splnili oba kluci Bert i Bero Balderooda zkoušku IPO2. Máme sice ještě co zlepšovat a pilovat, ale jsem spokojen.Děkuji všem,kteří mě z přípravou pomáhají.....


Přidáno video a foto.

22.4.2018 Přidáno video Berta, Bera, Destiny Balderooda a foto Erry Levemar z výstavy v Kolíně.


Aron Holli ze Suché x Alma Smreková hora

13.4.2018 proběhlo zahraniční krytí pracovní feny pro CHS ,, Smreková hora ,, pana Vladimíra Štefančika (SK).


Bonitace

15.4.2018 splnil Bero Balderooda bonitaci s bonitačním kódem 5JV1/P 1 tř.


Výstava Kolín

14.4.2018 se část osazenstva naší CHS,,Z Ronbaru,,zůčastnila krajské výstavy německých ovčáků v Kolíně.

S výsledky jsme velmi spokojeni
-Erra Levemar (Aron Holli ze Suché x Safira Favory Cross) - tř.dospívající VD 4
-BERO Balderooda ( Aron Holli ze Suché x Inéss z Neiberku) - tř.pracovní V5

Výstavy se zúčastnila i fena Xara Venušina sopka (o.Aron Holli ze Suché x m.Rula Venušina sopka), která bude působit v CHS,,Z REXOVY OHRADY,, Libora Skořepy  - Xara - tř.mladých VD4
Za pomoc a rady při vystavování chci poděkovat své dceři Barboře Svatošové, Liborovi a Katce Kolínové.
Díky moc.


         

Aron Holli ze Suché x Bety z Větrného vrchu

  • 19.3.2018  proběhlo krytí pracovní feny Bety z Větrného vrchu  (5 VQ1/p 1.tř.)  pro chovatelskou  stanici        ,,z Větrného vrchu,, pana Martina Hlůška.

Aron Holli ze Suché x Chita z Petrova

  • 4.2.2018 proběhlo krytí Aron Holli ze Suché x Chita z Petrova ( 5CU1/p I.tř.) pro CHS ,,z Petrova p. Petra Vosky.


Aron Holli ze Suché x Eny z Avarku

  •  26.1.2018 proběhlo krytí feny Eny z Avarku naším Aronem Holli ze Suché, pro CHS,,Z Mandragory" pana Jaroslava Hodka.

Aron Holli ze Suché x Nikita Vepeden

  • 23.1.2018 proběhlo krytí feny Nikita Vepeden naším Aron Holli ze Suché, pro CHS ,,Man-Lou" pana Břetislava Ťujíka. 

Aktualizace


Destiny Balderooda

  • 5.1.2018   nová posila našeho týmu.